Bibliografie

Boeken (of aparte publicaties):

In samenwerking:

 • Een uitgelezen hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw (met Jaap Goedegebuure e.a.). Libris (1990)
 • De onmogelijkheid van de kunst. Samuel Beckett en Bram van Velde (met Erik Slagter). ABP (1993)
 • De horizon van Buitenveldert. Gesprekken over cultuur en techniek (met Th.C.W. Oudemans). Boom (1997)
 • Een nieuwer firmament. Hella S. Haasse in tekst en context (redactie met Anthony Mertens en Peter van Zonneveld). Querido (2006) (essay 1essay 2)

Nawoorden:

 • Harry Mulisch. Tussen hamer en aambeeld. Conserve (1999)
 • Novalis. De blauwe bloem. Vertaald door Ria van Hengel. Athenaeum-Polak & Van Gennep (2006)
 • Stendhal. Rood en Zwart. Vertaald door Hans van Pinxteren. Perpetua Reeks. Athenaeum-Polak & Van Gennep (2007)
 • Harry Mulisch. De tijd zelf. Uitgegeven met Marita Mathijsen en in samenwerking met Kitty Saal. De Bezige Bij (2011)
 • Harry Mulisch. Logboek 1991-1992. Uitgegeven met Marita Mathijsen. De Bezige Bij (2012)
 • Keats en Shelley. Gedichten 1820. Vertaald door Jan Kuijper. Athenaeum-Polak & Van Gennep (2014)
 • Harry Mulisch. De ontdekking van Moskou.  Uitgegeven met Marita Mathijsen. De Bezige Bij (2015)

Bijdragen:

 • `Emil Michel Cioran’. In: Kritisch Denkerslexicon. (1988/1990)
 • `Sade, een pessimistisch libertijn’. In: J. Bremmer (red.). Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit. Wereldbibliotheek (1988). Engelse vertaling: From Sappho to De Sade. Moments in the history of sexuality. Routledge (1989)
 • `Inleiding’. In: Hogere sferen. Alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst. De Balie (1993)
 • `Tegenstrijdig nationalisme. Citadel, Algemeen Nationaal Studentenblad, 1938-1941’. In: Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Zevende Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Walburg Pers (1996)
 • `Intieme vijanden’. In: Leon Pijnenburg (red.).Vijandbeelden in de filosofie. Acta van de 19e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Uitgave van de Landbouwuniversiteit Wageningen (1997)
 • `Een paar druppeltjes poëtische genade’. In: Charlotte de Cloet/Tilly Hermans/Aad Meinderts (red.).`Oprecht veinzen’. Over Frans Kellendonk. Meulenhoff/Letterkundig Museum (1998)
 • `De filosofie op reis naar Syracuse’. In: Marcel F. Fresco/Rudi van der Paardt. Naar hoger honing. Plato en het Platonisme in de Nederlandse literatuur. Historische Uitgeverij (1998)
 • `Menselijke ethiek en literaire moraal’. In: P.Mooren/H. Van Lierop-Debrauwer/A. De Vries (red.). Morele verbeelding. Normen en waarden in de jeugdliteratuur. Tilburg University Press (1999)
 • `Woord Vooraf’ en diverse artikelen. In: De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden. Prometheus/NRC Handelsblad (2000)
 • `Zwijgende wijsheid’. In: André Klukhuhn & Toef Jaeger (red.). Schrijvende denkers. De Arbeiderspers (2000)
 • `Sneuvelen voor de bibliotheek’. In: Marita Mathijsen (red.). Hartstocht in contrapunt. De Bezige Bij (2002)
 • `Mulisch en de jaren zestig’. In: Mulisch toegesproken. De Bezige Bij (2002)
 • `Aesthetic autonomy and literary commitment’. In: Barend van Heusden/Liesbeth Korthals Altes (red.). Aesthetic autonomy: problems and perspectives. Peeters (2004)
 • `Sainte-Beuve: literaire kritiek tussen biografie en indus­trie‘. In: Tom van Deel/Marita Mathijsen/Gerard de Vriend (red.). Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. Querido (2004)
 • `De grenzen van het spel’. In: Kritiek moment. Tien jaar boekbesprekingen in NRC Handelsblad. Prometheus/NRC Handelsblad (2006)
 • `Schiller und der homo ludens – eine comedy of errors. In: Christian Moser/Eric Moesker/Joachim Umlauf (red.). Friedrich Schiller und die Niederlande. Historische, kulturelle und ästhetische Kontexte. Aisthesis Verlag (2012)
 • `Montesquieu (1689-1755)’. In: Thierry Baudet/Michiel Visser (red.). Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de achttiende en negentiende eeuw. Bert Bakker (2012)
 • `”Ik haat, ik verfoei, ik verdoem u”. Busken Huet’. In: Rick Honings/Olf Praamstra (red.). Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Verloren (2013)
 • `Orpheus in de nachtclub’. In: Jaap Grave/Bart Kraamer (red.). In de laatste loopgraven. Wessel te Gussinklo en De opdracht. Koppernik (2016)
 • `De paradoxen van de literatuur. Over Het gelukkige schrijven van Kees ’t Hart’. In: Jan Campert-Stichting Jaarboek 2016. Jan Campert-Stichting (2017)
 • `The Rise of the Modern Romantic Concept of Art and the Art Museum’. In: Ellinoor Bergvelt/Debora Meijers (red.). Teyler’s Foundation in Haarlem and its `Book and Art Room’ of 1779. A Key Moment in the History of a Learned Institution. Brill (2021)